loading...

سايت خبري حيدري

اخبار موبايل ،خودرو ،دانلود رمان

بازدید : 156
سه شنبه 16 ارديبهشت 1399 زمان : 11:18

در تعريف رفتار سازماني به بيان ساده بايد گفت در واقع رفتار سازماني به بررسي نحوه تعامل افراد در درون يك سازمان مي پردازد. تعريف ساده ي رفتار سازماني اين تعبيري را نداشته باشد كه موضوع ساده اي به نظر مي رسد و با ساده انگاري به آن نظر بيندازيم. واقعيت اين است، از آنجايي كه قرار است رفتار سازماني تعامل انسانها را مورد بررسي قرار دهد اتفاقا بسيار پيچيده و در برخي مواقع تحليل برخي رفتار ها غير ممكن مي شود. چرا كه انسانها رفتار هاي متفاوتي در مكانهاي متفاوت و فرهنگ هاي متفاوت از خود بروز مي دهند.

مثلا رفتار يك فرد در منزل خود با رفارش در اجتماع و رفتارش در محيط كار متفاوت است. اينكه همكارش خانم باشد يا آقا بر رفتار وي تاثير مي گذارد. اينكه هكماران وي همشهري وي باشند يا خير تاثير مي گذار است. لذا براي بررسي و تحليل رفتار سازماني و آموزش آن بايد نيم نگاهي به علوم مختلفي نظير روانشناسي و علوم اجتماعي داشت.

كاركردهاي اصلي رفتار سازماني در سه بعد مورد بررسي قرار مي گيرند:

 1. بعد فردي

 2. بعد گروهي

 3. بعد سازماني

بدين معني كه در جنبه فردي، تاثير شخصيت افراد بر رفتار وي مورد بررسي قرار مي گيرد. در جنبه گروهي تاثير شخصيت فرد در تعاملات في مابين در گروه و تيم مورد بررسي قرار مي گيرد. و در نهايت در بعد سازماني تاثيراتي كه فرهنگ سازماني بر رفتار افراد مي گذارد، مورد بررسي و تحليل قرار مي گيرد.

اهميت رفتار سازماني

از آنجايي كه سازمانها موفقيت هاي خودشان را مديون تيم هاي كاري خود هستند و اين منابع انساني است كه سرنوشت و آينده ي يك سازمان را رقم مي زند، تشكيل تيم هاي قدرتمند از اهميت بالايي برخوردار است.

وقتي تيم تشكيل شد و افراد براي دستيابي به يك هدف مشترك گرد هم آمدند، به دنبال آن مدير با چالش‌هايي نظير مديريت افراد با طرز فكرها، شخصيت ها و فرهنگ اجتماعي متفاوت ، مواجه خواهد شد. لذا مدير براي دستيابي به حداكثر كارايي تيم خود بايد اهميت رفتار سازماني را درك مورد توجه قرار دهد.

اهداف رفتار سازماني

هر مدير بايد ياد بگيرد كه اولا چه افرادي را دور هم گرد بياورد و استخدام كند كه تيمش را تشكيل دهد. دوما خودش چطور با آنها رفتار كند و در نهايت رفتار آنها را چطور هدايت و كنترل كند. بر اساس اين اهداف رفتار سازماني ، مدير اقدام به يادگيري دانش رفتار سازماني مي كند.

بعد فردي رفتار سازماني

يكي از ابعاد رفتار سازماني تاثير شخصيت خود فرد بر نوع رفتار وي در سازمان است. بايد گفت شخصيت فرد به نوبه ي خود بسياري از تفاوت هاي رفتاري افراد در سازمان را توجيه مي كند. اينكه فرد درون گرا باشد يا برون گرا به سادگي بخشي از رفتارها و نوع تعاملات فرد در سازمان را توجيه مي كند . اينكه عزلت گزين باشد يا برتري طلب باشد و يا مهر طلب، همگي در نوع رفتار فرد تاثير گذار هستند. لذا مدير يك مجموعه بايد بتواند به خوبي محيطي براي تعامل سازندهٔ افراد با شخصيت هاي مختلف ايجاد كند. تا بتواند محيطي پوياتر و اميدبخش را براي افراد بسازد. تا افراد با اخلاق و رفتار هاي متفاوت بتوانند در آن به حداكثر كارايي خود دست يابند.

دقت كنيد كه شما هرگز نمي توانيد شخصيت افراد را تغيير دهيد. پس باميد اينكه همه ي افراد در نهايت مثل هم خواهند شد و مجبور هستند با شرايط كنار بيايند، تيم تشكيل ندهيد و افراد را استخدام نكنيد.

ارزشهاي فردي و رفتار سازماني

در بعد فردي توجه به ارزشهاي افراد از اهميت ويژه اي برخوردار است. ارزش هاي فردي چيزهايي هستند كه براي فرد بسيار اهميت دارند و عملكرد و رفتار وي با اين ارزشها همراستاست . ارزشهاي فردي در طول زمان و بر اساس كسب تجربه فرد شكل مي گيرند و در نسل هاي مختلف ارزشها متفاوت هستند. مثلا ارزشهاي دهه­ي شصتي ها با دهه­ي هفتادي هاي كاملا تفاوت است. اين موضوع را ما در جامعه بخوبي شاهد هستيم.

بايد بعنوان مدير اين را بدانيد كه افراد مايل به انجام كاري هستند كه با ارزشهاي آنان همخواني داشته باشد. در همين راستا، توجه به همخواني ارزشهاي افراد با سازمان و شغل بسيار حياتي و مهم است. البته همخواني ارزشها را بايد در دو بعد بررسي كرد:

 1. همخواني ارزشهاي فرد با سازمان

 2. همخواني ارزشهاي فرد با شغل

در مفهوم ساده تر بايد گفت همخواني ارزشهاي فرد با سازمان به شرايطي گفته مي شود كه ارزشهاي فرد با ارزشهاي سازمان همخواني داشته باشد. و همخواني ارزشهاي فرد با شغل يعني ارزشهاي شخصي فرد با ارزشهاي موجود در شغل همخوان باشد. مثلا شما نمي توانيد فردي را كه آموزش به ديگران جزو ارزشهاي وي نيست را براي شغلي معلمي انتخاب كنيد. همخواني ارزشهاي فرد با ارزشهاي سازمان از اولويت بالاتري نسبت به همخواني ارزش فردي و شغل دارد. در واقع شما مجاز نيستيد كه فردي را كه ارزشهاي وي با تيم و سازمانتان همخواني ندارد بكار بگيريد ولو اينكه ارزشهاي شغل با ارزشهاي وي همخواني داشته باشد. چون به هر ترتيب سازمان را دوست ندارد و كاري را هم كه حتي با اينكه دوست دارد را دارد براي همان سازماني انجام مي دهد كه دوستش ندارد. طبيعي است نتيجه چه خواهد شد.

اين مطلب را از دست ندهيد--> مديريت تغيير در سازمان - پيشنهادهايي كاربردي

تفاوت‌هاي دموگرافيك

موضوع ديگري كه در بعد فردي رفتار سازماني مورد توجه قرار مي گيرد تفاوت هاي دموگرافيك افراد است. تفاوت هاي دموگرافيك اين را بيان مي كند كه اعضاي يك سازمان يا تيم از ابعاد مختلفي همچون جنسيت، نژاد، سن، گرايش‌هاي مذهبي، سطح تحصيلات و غيره تشكيل مي شوند. و اين تنوع دموگرافيك در رفتار سازماني افراد تاثير بسزايي دارد. مثلا اگر دموگرافي افراد خيلي شبيه به هم باشند كيفيت تصميمات در سازمان به شدت افت مي كند چرا كه شباهت بالاي دموگرافيك افراد خطر “موافقم ” را به دنبال دارد. بدين معني وقتي افراد شباهت هاي دموگرافيك بالايي داشته باشند يكديگر را به چالش نمي كشند و بدون فكر و چالش نظرات يكديگر را تاييد مي كنند. لذا تنوع دموگرافيك در يك سازمان منجر به اخذ تصميمات بهتري مي‌شود.

از طرف ديگر در مبحث رفتار سازماني به اين نكته تاكيد مي شود كه بايد مديران مراقب باشند خودشان گرفتار اين موضوع نشوند و ناخوداگاه اقدام به استخدام افرادي كنند كه دموگرافيك آنها شباهت بالايي با خودش دارد. چرا كه انسانها به صورت ناخودآگاه تمايل به برقرار ارتباط با كساني دارند كه شباهت بالايي با خودشان دارند. از طرف ديگر نبايد اين گوناگوني دموگرافي افراد در نحوهٔ رفتار مدير با كارمندش تاثير داشته باشد.

تأثير محيط سازمان روي رفتار سازماني

درك ما از محيط اطراف مان در نوع رفتاري كه از خود بروز مي‌دهيم تاثير بسزايي دارد. البته بايد گفت اين بدين معني نيست كه درك ما از محيط صحيح و كاملا منطقي است. در بسياري از مواقع ما شواهد و ظواهر را بررسي ميكنيم سپس عمق موضوع را بر اساس همين شناخت سطحي خود تخمين مي زنيم. لذا درك ما از محيط سطحي بوده و مارا دچار توهم مي كند. بنابراين رفتارهايي كه بروز مي دهيم هم دقيق نيست.

ما در محيط كار خود شواهدي را كه مي بينيم تعميم مي دهيم مثلا اگر فردي زياد در سازمان راه برود و مدام خودش را شلوغ نشان دهد ما تصور ميكنيم او فرد سخت كوش و پركاري است و برعكس اگر كسي را پيوسته پشت ميزش ببينيم فكر مي كنيم او هيچ كاري انجام نمي دهد و احتمالا دارد بازي ميكند. اين نوع برداشت ها به سازماني كه در آن كار مي كنيم نيز بستگي دارد چون ما فرد را در مقايسه با افراد ديگر سازمان ارزيابي ميكنيم و نتيجه گيري مي نماييم.

بر همين اساس محيط كار سازماني كه فرد در آن قرار ميگيرد روي رفتار سازماني وي تاثير مي گذارد. بنابراين بايد مديران توجه ويژه اي به محيط كاري افراد داشته باشند. مثلا محيط كاري و فضاي كاري يك شركت استارت آپ طبيعتا بسيار متفاوت تر از محيط كاري يك كارخانه است. و نوع رفتارها در اين محيط نيز بسيار دستخوش نوع كار آنها قرار مي گيرد. و يا فضاي كاري و جو حاكم بر تيم هاي مالي سازمانها بسيار متفاوت تر از جو حاكم بر تيم IT و يا تيم فني است. اينها همان محيط كار هستند كه رفتار افراد را تحت تاثير قرار مي دهد و بايد گفت با فرهنگ كل سازمان متفاوت است. فرهنگ سازمان مباني كلي تري را پوشش مي دهد.

رفتار سازماني و تاثير آن از فرهنگ سازماني

فرهنگ سازماني مجموعه اي از ارزش‌ها، باورها، تفاهم‌ها و روش‌هاي تفكري است كه در بين اعضاي سازمان مشترك است و از طرف اعضاي جديد نيز به عنوان روش‌هاي صحيح انجام كارها و تفكر دريافت مي شود. و مطابق با آن رفتار مي كنند.

فرهنگ سازماني هم بعد ديگر رفتار سازماني است و در واقع بايد گفت يكي از تاثير گذارترين فاكتورهاي موثر بر رفتار سازماني است. فرهنگ سازماني در واقع راهنماي اصلي رفتار افراد و تيم هاست. و افراد جديدي كه وارد سازمان مي شوند هم از فرهنگ سازماني تاثير گرفته و نوع رفتار سازماني خود را رقم مي زنند.

اين مطلب را از دست ندهيد--> نحوه رفتار با كاركنان : چگونگي و نحوه برخورد با كارمندان

فرهنگ سازماني از رفتار مديران و موسسان سازمان ها نشات مي گيرد. و به سادگي مي شود اثرات رفتار آنها را در تمامي سازمان مشاهده كرد. من هميشه گفته ام كه فرهنگ سازماني سايه اي از افكار و شخصيت مدير آن است.

مثلا سازماني كه مدير آن فرافكني مي كند بعد از مدتي فرافنكي بخشي از فرهنگ آن سازمان مي شود. چندي پيش در مورد قراردادي كه به خوبي در يك سازمان پياده سازي نشده بود با شركت پيمانكار وارد مذاكره شدم كه با كلي فرافكني ، بازي با كلمات و اينكه هيچكس در ايران اينكار را نمي كند و امثالهم طرف شديم. كار به مدير عامل آن سازمان كشيد. قبل از مذاكره با مديرعامل آن سازمان ، من به كارفرما گفتم به احتمال قوي ايشان هم همان حرفها و مدل رفتاري را خواهد داشت. و جالب اينكه وقتي مذاكره را شروع كرديم دقيقا رفتارش شبيه افراد تيمش بود رفتاري پر از فرافكني و بازي با كلمات بود. اين تاثير فوق العاده اي است كه رفتار سازماني از شخصيت مدير مي گيرد و چقدر هم تعيين كننده است.

موضوعات متاثر از رفتار سازماني چيست ؟

رفتار سازماني روي بسياري از نيازها و عوامل موثر بر عملكرد فرد تاثير مي گذارد از آن جمله مي توان گفت :

 • رضايت شغلي

 • تعهد سازماني

 • انگيزه فرد

 • ارتباط با همكاران و مديران

 • سازگاري با محيط كاري

 • استرس كاري

 • شادي در محيط كار و خوشحالي كاركنان

تاثير فوق العاده رفتار سازماني بر جوانب مختلف اهميت اين موضوع را پيش از پيش بالا مي برد. لذا مديران براي دستيابي به بالاترين بهره وري و كارايي ضروري است روي مباحث رفتار سازماني عميقتر وارد شده و از آن بهره برداري كنند. تا بتوانند تيم هايي عالي به وجود بياورند.

رفتار سازماني در ايران

هيچكس نيست كه تاثير فوق العاده فرهنگ جامعه را بر رفتار سازماني انكار كند. رفتار سازماني بخش اعظم دانش خود را از فرهنگ اجتماع دريافت مي كند. لذا در مبحث رفتار سازماني بي توجهي به فرهنگ جامعه نوعي خامي است.

متاسفانه موضوع تاثير فرهنگ اجتماع در رفتار سازماني موضوعي است كه در ايران ناديده گرفته شده است. و اغلب مطالب و آموزش هايي كه در حوزه رفتار سازماني منتشر و تدريس مي شود كپي از مطالب و تحقيقات خارجي است كه موضوع فرهنگ جامعه ما در آن ناديده گرفته شده است. ما سعي كرديم در آموزشهاي خود در اين سايت مطالبي را ارائه دهيم كه برگرفته از تجارب واقعي در سازمان هاي ايراني باشد. تا استفاده كنندگان بتوانند به خوبي با محيط كار خود ارتباط برقرار كنند.

منبع مقاله

در تعريف رفتار سازماني به بيان ساده بايد گفت در واقع رفتار سازماني به بررسي نحوه تعامل افراد در درون يك سازمان مي پردازد. تعريف ساده ي رفتار سازماني اين تعبيري را نداشته باشد كه موضوع ساده اي به نظر مي رسد و با ساده انگاري به آن نظر بيندازيم. واقعيت اين است، از آنجايي كه قرار است رفتار سازماني تعامل انسانها را مورد بررسي قرار دهد اتفاقا بسيار پيچيده و در برخي مواقع تحليل برخي رفتار ها غير ممكن مي شود. چرا كه انسانها رفتار هاي متفاوتي در مكانهاي متفاوت و فرهنگ هاي متفاوت از خود بروز مي دهند.

مثلا رفتار يك فرد در منزل خود با رفارش در اجتماع و رفتارش در محيط كار متفاوت است. اينكه همكارش خانم باشد يا آقا بر رفتار وي تاثير مي گذارد. اينكه هكماران وي همشهري وي باشند يا خير تاثير مي گذار است. لذا براي بررسي و تحليل رفتار سازماني و آموزش آن بايد نيم نگاهي به علوم مختلفي نظير روانشناسي و علوم اجتماعي داشت.

كاركردهاي اصلي رفتار سازماني در سه بعد مورد بررسي قرار مي گيرند:

 1. بعد فردي

 2. بعد گروهي

 3. بعد سازماني

بدين معني كه در جنبه فردي، تاثير شخصيت افراد بر رفتار وي مورد بررسي قرار مي گيرد. در جنبه گروهي تاثير شخصيت فرد در تعاملات في مابين در گروه و تيم مورد بررسي قرار مي گيرد. و در نهايت در بعد سازماني تاثيراتي كه فرهنگ سازماني بر رفتار افراد مي گذارد، مورد بررسي و تحليل قرار مي گيرد.

اهميت رفتار سازماني

از آنجايي كه سازمانها موفقيت هاي خودشان را مديون تيم هاي كاري خود هستند و اين منابع انساني است كه سرنوشت و آينده ي يك سازمان را رقم مي زند، تشكيل تيم هاي قدرتمند از اهميت بالايي برخوردار است.

وقتي تيم تشكيل شد و افراد براي دستيابي به يك هدف مشترك گرد هم آمدند، به دنبال آن مدير با چالش‌هايي نظير مديريت افراد با طرز فكرها، شخصيت ها و فرهنگ اجتماعي متفاوت ، مواجه خواهد شد. لذا مدير براي دستيابي به حداكثر كارايي تيم خود بايد اهميت رفتار سازماني را درك مورد توجه قرار دهد.

اهداف رفتار سازماني

هر مدير بايد ياد بگيرد كه اولا چه افرادي را دور هم گرد بياورد و استخدام كند كه تيمش را تشكيل دهد. دوما خودش چطور با آنها رفتار كند و در نهايت رفتار آنها را چطور هدايت و كنترل كند. بر اساس اين اهداف رفتار سازماني ، مدير اقدام به يادگيري دانش رفتار سازماني مي كند.

بعد فردي رفتار سازماني

يكي از ابعاد رفتار سازماني تاثير شخصيت خود فرد بر نوع رفتار وي در سازمان است. بايد گفت شخصيت فرد به نوبه ي خود بسياري از تفاوت هاي رفتاري افراد در سازمان را توجيه مي كند. اينكه فرد درون گرا باشد يا برون گرا به سادگي بخشي از رفتارها و نوع تعاملات فرد در سازمان را توجيه مي كند . اينكه عزلت گزين باشد يا برتري طلب باشد و يا مهر طلب، همگي در نوع رفتار فرد تاثير گذار هستند. لذا مدير يك مجموعه بايد بتواند به خوبي محيطي براي تعامل سازندهٔ افراد با شخصيت هاي مختلف ايجاد كند. تا بتواند محيطي پوياتر و اميدبخش را براي افراد بسازد. تا افراد با اخلاق و رفتار هاي متفاوت بتوانند در آن به حداكثر كارايي خود دست يابند.

دقت كنيد كه شما هرگز نمي توانيد شخصيت افراد را تغيير دهيد. پس باميد اينكه همه ي افراد در نهايت مثل هم خواهند شد و مجبور هستند با شرايط كنار بيايند، تيم تشكيل ندهيد و افراد را استخدام نكنيد.

ارزشهاي فردي و رفتار سازماني

در بعد فردي توجه به ارزشهاي افراد از اهميت ويژه اي برخوردار است. ارزش هاي فردي چيزهايي هستند كه براي فرد بسيار اهميت دارند و عملكرد و رفتار وي با اين ارزشها همراستاست . ارزشهاي فردي در طول زمان و بر اساس كسب تجربه فرد شكل مي گيرند و در نسل هاي مختلف ارزشها متفاوت هستند. مثلا ارزشهاي دهه­ي شصتي ها با دهه­ي هفتادي هاي كاملا تفاوت است. اين موضوع را ما در جامعه بخوبي شاهد هستيم.

بايد بعنوان مدير اين را بدانيد كه افراد مايل به انجام كاري هستند كه با ارزشهاي آنان همخواني داشته باشد. در همين راستا، توجه به همخواني ارزشهاي افراد با سازمان و شغل بسيار حياتي و مهم است. البته همخواني ارزشها را بايد در دو بعد بررسي كرد:

 1. همخواني ارزشهاي فرد با سازمان

 2. همخواني ارزشهاي فرد با شغل

در مفهوم ساده تر بايد گفت همخواني ارزشهاي فرد با سازمان به شرايطي گفته مي شود كه ارزشهاي فرد با ارزشهاي سازمان همخواني داشته باشد. و همخواني ارزشهاي فرد با شغل يعني ارزشهاي شخصي فرد با ارزشهاي موجود در شغل همخوان باشد. مثلا شما نمي توانيد فردي را كه آموزش به ديگران جزو ارزشهاي وي نيست را براي شغلي معلمي انتخاب كنيد. همخواني ارزشهاي فرد با ارزشهاي سازمان از اولويت بالاتري نسبت به همخواني ارزش فردي و شغل دارد. در واقع شما مجاز نيستيد كه فردي را كه ارزشهاي وي با تيم و سازمانتان همخواني ندارد بكار بگيريد ولو اينكه ارزشهاي شغل با ارزشهاي وي همخواني داشته باشد. چون به هر ترتيب سازمان را دوست ندارد و كاري را هم كه حتي با اينكه دوست دارد را دارد براي همان سازماني انجام مي دهد كه دوستش ندارد. طبيعي است نتيجه چه خواهد شد.

اين مطلب را از دست ندهيد--> مديريت تغيير در سازمان - پيشنهادهايي كاربردي

تفاوت‌هاي دموگرافيك

موضوع ديگري كه در بعد فردي رفتار سازماني مورد توجه قرار مي گيرد تفاوت هاي دموگرافيك افراد است. تفاوت هاي دموگرافيك اين را بيان مي كند كه اعضاي يك سازمان يا تيم از ابعاد مختلفي همچون جنسيت، نژاد، سن، گرايش‌هاي مذهبي، سطح تحصيلات و غيره تشكيل مي شوند. و اين تنوع دموگرافيك در رفتار سازماني افراد تاثير بسزايي دارد. مثلا اگر دموگرافي افراد خيلي شبيه به هم باشند كيفيت تصميمات در سازمان به شدت افت مي كند چرا كه شباهت بالاي دموگرافيك افراد خطر “موافقم ” را به دنبال دارد. بدين معني وقتي افراد شباهت هاي دموگرافيك بالايي داشته باشند يكديگر را به چالش نمي كشند و بدون فكر و چالش نظرات يكديگر را تاييد مي كنند. لذا تنوع دموگرافيك در يك سازمان منجر به اخذ تصميمات بهتري مي‌شود.

از طرف ديگر در مبحث رفتار سازماني به اين نكته تاكيد مي شود كه بايد مديران مراقب باشند خودشان گرفتار اين موضوع نشوند و ناخوداگاه اقدام به استخدام افرادي كنند كه دموگرافيك آنها شباهت بالايي با خودش دارد. چرا كه انسانها به صورت ناخودآگاه تمايل به برقرار ارتباط با كساني دارند كه شباهت بالايي با خودشان دارند. از طرف ديگر نبايد اين گوناگوني دموگرافي افراد در نحوهٔ رفتار مدير با كارمندش تاثير داشته باشد.

تأثير محيط سازمان روي رفتار سازماني

درك ما از محيط اطراف مان در نوع رفتاري كه از خود بروز مي‌دهيم تاثير بسزايي دارد. البته بايد گفت اين بدين معني نيست كه درك ما از محيط صحيح و كاملا منطقي است. در بسياري از مواقع ما شواهد و ظواهر را بررسي ميكنيم سپس عمق موضوع را بر اساس همين شناخت سطحي خود تخمين مي زنيم. لذا درك ما از محيط سطحي بوده و مارا دچار توهم مي كند. بنابراين رفتارهايي كه بروز مي دهيم هم دقيق نيست.

ما در محيط كار خود شواهدي را كه مي بينيم تعميم مي دهيم مثلا اگر فردي زياد در سازمان راه برود و مدام خودش را شلوغ نشان دهد ما تصور ميكنيم او فرد سخت كوش و پركاري است و برعكس اگر كسي را پيوسته پشت ميزش ببينيم فكر مي كنيم او هيچ كاري انجام نمي دهد و احتمالا دارد بازي ميكند. اين نوع برداشت ها به سازماني كه در آن كار مي كنيم نيز بستگي دارد چون ما فرد را در مقايسه با افراد ديگر سازمان ارزيابي ميكنيم و نتيجه گيري مي نماييم.

بر همين اساس محيط كار سازماني كه فرد در آن قرار ميگيرد روي رفتار سازماني وي تاثير مي گذارد. بنابراين بايد مديران توجه ويژه اي به محيط كاري افراد داشته باشند. مثلا محيط كاري و فضاي كاري يك شركت استارت آپ طبيعتا بسيار متفاوت تر از محيط كاري يك كارخانه است. و نوع رفتارها در اين محيط نيز بسيار دستخوش نوع كار آنها قرار مي گيرد. و يا فضاي كاري و جو حاكم بر تيم هاي مالي سازمانها بسيار متفاوت تر از جو حاكم بر تيم IT و يا تيم فني است. اينها همان محيط كار هستند كه رفتار افراد را تحت تاثير قرار مي دهد و بايد گفت با فرهنگ كل سازمان متفاوت است. فرهنگ سازمان مباني كلي تري را پوشش مي دهد.

رفتار سازماني و تاثير آن از فرهنگ سازماني

فرهنگ سازماني مجموعه اي از ارزش‌ها، باورها، تفاهم‌ها و روش‌هاي تفكري است كه در بين اعضاي سازمان مشترك است و از طرف اعضاي جديد نيز به عنوان روش‌هاي صحيح انجام كارها و تفكر دريافت مي شود. و مطابق با آن رفتار مي كنند.

فرهنگ سازماني هم بعد ديگر رفتار سازماني است و در واقع بايد گفت يكي از تاثير گذارترين فاكتورهاي موثر بر رفتار سازماني است. فرهنگ سازماني در واقع راهنماي اصلي رفتار افراد و تيم هاست. و افراد جديدي كه وارد سازمان مي شوند هم از فرهنگ سازماني تاثير گرفته و نوع رفتار سازماني خود را رقم مي زنند.

اين مطلب را از دست ندهيد--> نحوه رفتار با كاركنان : چگونگي و نحوه برخورد با كارمندان

فرهنگ سازماني از رفتار مديران و موسسان سازمان ها نشات مي گيرد. و به سادگي مي شود اثرات رفتار آنها را در تمامي سازمان مشاهده كرد. من هميشه گفته ام كه فرهنگ سازماني سايه اي از افكار و شخصيت مدير آن است.

مثلا سازماني كه مدير آن فرافكني مي كند بعد از مدتي فرافنكي بخشي از فرهنگ آن سازمان مي شود. چندي پيش در مورد قراردادي كه به خوبي در يك سازمان پياده سازي نشده بود با شركت پيمانكار وارد مذاكره شدم كه با كلي فرافكني ، بازي با كلمات و اينكه هيچكس در ايران اينكار را نمي كند و امثالهم طرف شديم. كار به مدير عامل آن سازمان كشيد. قبل از مذاكره با مديرعامل آن سازمان ، من به كارفرما گفتم به احتمال قوي ايشان هم همان حرفها و مدل رفتاري را خواهد داشت. و جالب اينكه وقتي مذاكره را شروع كرديم دقيقا رفتارش شبيه افراد تيمش بود رفتاري پر از فرافكني و بازي با كلمات بود. اين تاثير فوق العاده اي است كه رفتار سازماني از شخصيت مدير مي گيرد و چقدر هم تعيين كننده است.

موضوعات متاثر از رفتار سازماني چيست ؟

رفتار سازماني روي بسياري از نيازها و عوامل موثر بر عملكرد فرد تاثير مي گذارد از آن جمله مي توان گفت :

 • رضايت شغلي

 • تعهد سازماني

 • انگيزه فرد

 • ارتباط با همكاران و مديران

 • سازگاري با محيط كاري

 • استرس كاري

 • شادي در محيط كار و خوشحالي كاركنان

تاثير فوق العاده رفتار سازماني بر جوانب مختلف اهميت اين موضوع را پيش از پيش بالا مي برد. لذا مديران براي دستيابي به بالاترين بهره وري و كارايي ضروري است روي مباحث رفتار سازماني عميقتر وارد شده و از آن بهره برداري كنند. تا بتوانند تيم هايي عالي به وجود بياورند.

رفتار سازماني در ايران

هيچكس نيست كه تاثير فوق العاده فرهنگ جامعه را بر رفتار سازماني انكار كند. رفتار سازماني بخش اعظم دانش خود را از فرهنگ اجتماع دريافت مي كند. لذا در مبحث رفتار سازماني بي توجهي به فرهنگ جامعه نوعي خامي است.

متاسفانه موضوع تاثير فرهنگ اجتماع در رفتار سازماني موضوعي است كه در ايران ناديده گرفته شده است. و اغلب مطالب و آموزش هايي كه در حوزه رفتار سازماني منتشر و تدريس مي شود كپي از مطالب و تحقيقات خارجي است كه موضوع فرهنگ جامعه ما در آن ناديده گرفته شده است. ما سعي كرديم در آموزشهاي خود در اين سايت مطالبي را ارائه دهيم كه برگرفته از تجارب واقعي در سازمان هاي ايراني باشد. تا استفاده كنندگان بتوانند به خوبي با محيط كار خود ارتباط برقرار كنند.

منبع مقاله

نظرات این مطلب

تعداد صفحات : 4

درباره ما
موضوعات
آمار سایت
 • کل مطالب : 46
 • کل نظرات : 0
 • افراد آنلاین : 1
 • تعداد اعضا : 0
 • بازدید امروز : 22
 • بازدید کننده امروز : 1
 • باردید دیروز : 61
 • بازدید کننده دیروز : 0
 • گوگل امروز : 0
 • گوگل دیروز : 0
 • بازدید هفته : 248
 • بازدید ماه : 1794
 • بازدید سال : 14335
 • بازدید کلی : 14335
 • <
  پیوندهای روزانه
  آرشیو
  اطلاعات کاربری
  نام کاربری :
  رمز عبور :
 • فراموشی رمز عبور؟
 • خبر نامه


  معرفی وبلاگ به یک دوست


  ایمیل شما :

  ایمیل دوست شما :  لینک های ویژه